Locale : Dutch (Netherlands)
X
Create document Pagina
toegevoegd
Verwijder
Pagina
Voeg toe
Pagina
Controleer document
/
Pagina Toegevoegd
Verzameld
Pagina's
Creëer

Verkenningsstudie IJtram, Amsterdam

De IJtram zal in zijn huidige vorm snel tegen zijn maximale capaciteit aanlopen. De bouwontwikkelingen in IJburg 2 en Zeeburgereiland zorgen ervoor dat in de toekomst meer passagiers gebruik gaan maken van de IJtram. Eén van de belangrijkste onderzoeksvragen was of de huidige systeemopzet min of meer gehandhaafd kan blijven of dat er een sprong naar een metro moet worden gemaakt. Mott MacDonald is gevraagd om met de meest kosteneffectieve oplossing te komen.

 

 

Deze studie is uitgevoerd door Mott MacDonald, in samenwerking met hun partner Zwarts & Jansma architecten. De opdracht is verleend door de Werkmaatschappij Almere Amsterdam.

De IJtram is bedoeld als hoofddrager van het Openbaar vervoersysteem, met name op de relatie naar Amsterdam CS - IJburg. In de huidige situatie wordt in de spits een frequentie van 12 voertuigen per uur per richting aangeboden. Dit gebeurt met relatief korte voertuigen: de 29 meter lange Combino’s. In de toekomst wordt de IJtram, volgens de huidige plannen, verlengd naar Centrumeiland en Middeneiland (IJburg 2). Ook zijn een aantal busverbindingen gepland.

Er zijn plannen om een nieuwe metrolijn te openen in 2025 met haltes in IJburg 2.  De overheid overweegt of deze IJmeerverbinding ondergronds of bovengronds door IJburg zal lopen en waar een overstap van metro naar IJtram wenselijk is.

De vraag of er een upgrading nodig is naar een metrosysteem is vooralsnog ontkennend beantwoord. Hiervoor is de vervoervraag te laag en een metro oplossing zou geweld doen aan het ontsluitende tramsysteem met veel haltes in IJburg. Wel is een kwaliteitssprong nodig om de snelheid en kwaliteit van de IJtram verder te verbeteren. Hiervoor zijn diverse oplossingen ontworpen.

De beoogde investering is circa €130 miljoen tot €190 miljoen. Het laatste bedrag gaat uit van de dure maar ook aantrekkelijke optie ter hoogte van Zeeburgereiland en de op- en afritten van de A10 en een nieuwe eindhalte op Amsterdam CS. Materieelkosten, de aanschaf van nieuwe voertuigen, zijn daarbij nog niet opgenomen. Uitgegaan wordt van circa 16 nieuwe Light Rail voertuigen met een lengte van 75 meter.

De voorgestelde oplossing is aanzienlijk goedkoper dan een schaalsprong naar metro, die wordt geraamd op €480 miljoen. Het voorstel van Mott MacDonald wordt daarom ook in verdere overweging genomen bij het zoeken naar de meest geschikte oplossing. Het project wordt naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd tussen 2020 en 2025.

icon-arrow-down-sml icon-arrow-left-lrg icon-arrow-left-sml icon-arrow-right-lrg icon-arrow-right-sml icon-arrow-up-sml icon-champions icon-close icon-download icon-education icon-email icon-grid-view icon-language icon-link-to icon-list-view icon-location icon-login-register icon-minus icon-more icon-phone icon-plus icon-recently-viewed icon-search icon hash key-facts-corner-sash quote-underline social-icon-facebook social-icon-googleplus social-icon-linkedin social-icon-twitter social-share-icon-facebook social-share-icon-facebook social-share-icon-googleplus social-share-icon-googleplus social-share-icon-instagram social-share-icon-instagram social-share-icon-linkedin social-share-icon-linkedin social-share-icon-twitter social-share-icon-twitter social-share-icon-youtube social-share-icon-youtube sina-weibo MM-Shape01-Quote-Views MM-Shape03-Quote-Locations MM-Shape05-Quote-Projects MM-Shape12-Quote-Sectors MM-Shape13-Quote-Expertise MM-Shape14-Quote-About-Us MM-Shape14-Quote-Careers checkmark icon-expand-view icon-apply-now menu sphere icon-cookies icon-legal icon-registered-companies target rotate-screen video-replay-flat video-replay audio-mute audio-play