Locale : Dutch (Netherlands)
X
Create document Pagina
toegevoegd
Verwijder
Pagina
Voeg toe
Pagina
Controleer document
/
Pagina Toegevoegd
Verzameld
Pagina's
Creëer

Versterking van de governance-structuur voor Amsterdamse OV-infrastructuurprojecten

De teruglopende budgetten voor Openbaar Vervoer (OV)-exploitatie, in combinatie met de voorziene toename van het aantal reizigers in de regio Amsterdam, maken het noodzakelijk om het OV-systeem efficiënter te maken. Daarvoor zal er fors in snelheidsverhoging en kwaliteitsverbetering van het OV moeten worden geïnvesteerd. Deze investering én versterking van de governance zijn samengebracht in het programma ‘Investeringsagenda Openbaar Vervoer’.

Deze Investeringsagenda OV is een gezamenlijk programma van de Stadsregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam en GVB (vervoerder) en betreft een totale investering in het OV van €590M.

Deze OV infrastructuurprojecten worden uitgevoerd in een complexe omgeving, qua ruimte en qua organisatie. Dit vraagt om een goede planning van projecten en een goede organisatie door met de juiste mensen op de juiste manier samen te werken. De Governance structuur biedt handvaten en afspraken aan betrokkenen van de Investeringsagenda OV hoe in de projecten en vanuit het programma wordt samengewerkt. Dit biedt helderheid vooraf aan de programmamanager, projectmanagers en opdrachtgevers over elkaars rolverhouding, biedt vertrouwen in een goede voortgang van projecten en geeft handreiking over hoe knelpunten op te lossen of afwegingen te maken. De Programma- en Projectsturing is daarmee geborgd en doorloopsnelheid in de projecten wordt bereikt.

Mott MacDonald levert de procesmanager voor de gezamenlijke ontwikkeling en (bestuurlijke) vaststelling van deze governance structuur. Met heldere processtappen hebben we, vanuit een grondige probleemanalyse en werkend naar een gedragen afsprakenkader (het eindproduct) leiding gegeven aan de werkgroep Governance. Na bestuurlijke vaststelling zorgt de procesmanager tevens voor het implementatietraject van het afsprakenkader in de organisaties.

icon-arrow-down-sml icon-arrow-left-lrg icon-arrow-left-sml icon-arrow-right-lrg icon-arrow-right-sml icon-arrow-up-sml icon-champions icon-close icon-download icon-education icon-email icon-grid-view icon-language icon-link-to icon-list-view icon-location icon-login-register icon-minus icon-more icon-phone icon-plus icon-recently-viewed icon-search icon hash key-facts-corner-sash quote-underline social-icon-facebook social-icon-googleplus social-icon-linkedin social-icon-twitter social-share-icon-facebook social-share-icon-facebook social-share-icon-googleplus social-share-icon-googleplus social-share-icon-instagram social-share-icon-instagram social-share-icon-linkedin social-share-icon-linkedin social-share-icon-twitter social-share-icon-twitter social-share-icon-youtube social-share-icon-youtube sina-weibo MM-Shape01-Quote-Views MM-Shape03-Quote-Locations MM-Shape05-Quote-Projects MM-Shape12-Quote-Sectors MM-Shape13-Quote-Expertise MM-Shape14-Quote-About-Us MM-Shape14-Quote-Careers checkmark icon-expand-view icon-apply-now menu sphere icon-cookies icon-legal icon-registered-companies target rotate-screen video-replay-flat video-replay audio-mute audio-play