Locale : Dutch (Netherlands)
X
Create document Page
added
Remove
page
Add
page
Review document
/
Page Added
Collected
Pages
Create

Omgevingsmanagement Randstad 380kV Noordring (zuidelijk deel)

Het Randstad 380kV Noordring project is een uitbreiding van het 380kV hoogspanningsnetwerk van TenneT. De uitbreiding tussen de Zuidelijke Ringvaart en Bleiswijk (het zuidelijke deel van de Noordring) is nodig om de leveringsbetrouwbaarheid te kunnen waarborgen en om aan de toekomstige energievraag in Nederland te kunnen blijven voldoen.  

Voor het project speelt het omgevings- en vergunningenmanagement een belangrijke rol zodat tijdens de aanleg de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt.

TenneT heeft op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) het werk aanbesteed, waarbij in de tenderfase een uitgewerkt ontwerp moest worden ingediend. BAM heeft een hoge EMVI-score behaald met een integraal tenderteam bestaande uit een aantal BAM ondernemingen, Cofely Fabricom en Mott MacDonald. De overeenkomst betreft een design en construct contract.

De projectwerkzaamheden omvatten het leveren van alle documenten voor het aanvragen van uitvoeringsvergunningen, het uitwerken van het detailontwerp en de engineering, inclusief berekeningen, onderzoeken en rapportages. Dit wordt gedaan voor de realisatie van 122 mastfundaties op 61 mastlocaties voor Wintrackmasten, inclusief vijf opstijgpunten, het aanleggen van 10 kilometer hoogspanningskabelverbinding (zowel 150kV als 380kV) met diverse gestuurde boringen en het volledig verwijderen van 30 traditionele 150kV vakwerkmasten en mastfundaties.

Voor het project speelt het omgevingsmanagement een belangrijke rol zodat tijdens de aanleg de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Mott MacDonald voert het omgevingsmanagement uit en zorgt ervoor dat alle noodzakelijke vergunningen op tijd worden aangeleverd, voor tijdige communicatie met de verschillende bevoegde gezagen en overige stakeholders, de coördinatie van raakvlakken met kabels en leidingen van derden, en de nul- en eindmeting voor Zakelijk Recht Overeenkomsten .

De Randstad 380kV Noordring zal naar verwachting eind 2017 in bedrijf worden genomen.

expand-image mail-envelope icon-icon-linkedin-mmdv-green icon-close arrow-left icon-section icon-section-white arrow-down icon-arrow-down-sml icon-arrow-left-lrg icon-arrow-left-sml icon-arrow-right-lrg icon-arrow-right-sml icon-arrow-up-sml icon-champions icon-section icon-section-white icon-download icon-education icon-email icon-grid-view icon-language icon-link-to icon-list-view icon-location icon-login-register ec-icon-login-register icon-ec-apply-arrow icon-ar-apply-arrow icon-mm-icon-search-ec icon-minus icon-more icon-phone icon-plus icon-recently-viewed icon-search icon hash key-facts-corner-sash quote-underline social-icon-facebook social-icon-googleplus social-icon-linkedin social-icon-twitter social-share-icon-facebook social-share-icon-facebook social-share-icon-googleplus social-share-icon-googleplus social-share-icon-instagram social-share-icon-instagram social-share-icon-linkedin social-share-icon-linkedin social-share-icon-twitter social-share-icon-twitter social-share-icon-youtube social-share-icon-youtube sina-weibo MM-Shape01-Quote-Views MM-Shape03-Quote-Locations MM-Shape05-Quote-Projects MM-Shape12-Quote-Sectors MM-Shape13-Quote-Expertise MM-Shape14-Quote-About-Us MM-Shape14-Quote-Careers checkmark icon-expand-view icon-apply-now menu linkedin-mmdv-green icon-ad-close mail-mmdv-green icon-ad-menu menu-close ec-menu-close sphere icon-cookies icon-legal icon-registered-companies target rotate-screen video-replay-flat video-replay audio-mute audio-play
×
Mott MacDonald main logo

Would you like to hear more from us?

Sign up to receive notifications