Locale : Dutch (Netherlands)
X
1 / 4
Close
The M55 Consortium, led by Mott MacDonald, conducted a feasibility study on behalf of the Operating Company Amsterdam Almere The route of the M55-IJmeerlijn and the location of each station is such that the urban areas are stimulated: The total length of the M55-IJmeerlijn between Diemen-Zuid and Almere Centrum is 20 kilometers, of which 9 km is in a tunnel under the IJmeer and reclaimed islands of IJburg. The new underground station at IJburg Middeneiland is located in an urban area with many canals. The station is positioned within the center of the reclaimed land and will have normal metro station facilities.

IJmeer metroverbinding, Nederland

Het M55 Consortium, geleid door Mott MacDonald, heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, naar een metroverbinding tussen Amsterdam en Almere via een afgezonken tunnel door het IJmeer.

De nieuwe M55 metro maakt gebruik van de bestaande infrastructuur in Amsterdam, volgt de kortst mogelijk route en is daarmee zeer efficiënt en kosteneffectief. Er wordt een besparing bereikt van 40% ten opzichte van het referentieontwerp, met tegelijkertijd een hogere frequentie

 

20km
totale lengte van de metrolijn
9km
in tunnel
5
nieuwe stations
1st
'sail and ride' station ter wereld
40%
kostenbesparing vergeleken met het referentieontwerp
16
metros per uur tijdens de spits in beide richtingen

De haalbaarheidsstudie voor de nieuwe M55 metro maakt maximaal gebruik van de bestaande OV systemen en infrastructuur, volgt de kortst mogelijke route, maakt gebruik van lichtgewicht materieel en is daardoor zeer efficient en kosteneffectief. De oplossing levert een besparing op van 40% ten opzichte van het referentieontwerp, terwijl er een hoogfrequente dienstregeling mogelijk is met 16 metro’s per uur in de spits in beide richtingen en is daarmee een snel, aantrekkelijk en betrouwbaar openbaar vervoersysteem.

Mott MacDonald is daarbij ondersteund binnen het M55 Consortium door MNO Vervat, HTM Consultancy, Project & Proces Consultancy, EconoVision, Balancia, BACA Architects en Zwarts & Jansma Architecten.

Van de 20 km lange IJmeerverbinding tussen Diemen-Zuid en Almere Centrum loopt 9 km in een tunnel onder het IJmeer en de nieuwe eilanden van IJburg. Binnen het stedelijk gebied van Almere wordt de lijn verhoogd aangelegd. De belangrijkste kenmerken van de M55 oplossing zijn:

Gebruik van bestaande infrastructuur, verbeterde dienstregeling         

In de OV-visie 2010-2030 geeft de Stadsregio Amsterdam aan dat de ontvlechting van de bestaande metrolijnen kan bijdragen aan een betere en veilige exploitatie van het metronet. Wij ondersteunen deze strategische keuze en borduren hierop voort. In ons voorstel zal de IJmeerverbinding in Amsterdam voor een belangrijk deel gebruik maken van bestaande metro-infrastructuur. Hierdoor is een significante verhoging van de frequentie mogelijk en een verbeterde metrodienstregeling voor alle passagiers met kortere wachttijden.

Verbinding van bestaande met nieuwe stedelijke gebieden

Twee nieuwe ondergrondse stations zijn voorgesteld op IJburg en drie nieuwe bovengrondse stations in Almere. Het ontwerp is zodanig dat er in de toekomst nieuwe stations kunnen worden toegevoegd, wanneer de vervoersvraag zich verder ontwikkelt. De M55 verbinding is aantrekkelijk door een ruim aantal haltes. De verbinding is complementair  aan en niet concurrend met de bestaande treinverbinding over de Hollandse Brug die eveneens deze stedelijke gebieden met elkaar  verbindt.

Natuur- en milieuvriendelijk

De voorgestelde tunnel onder het IJmeer leidt tot een verbetering van de locale ecologie op de lange termijn. Het ontwerp leidt tot het behoud van het open karakter van het IJmeer en zal niet leiden tot een beperking van de recreatie. Het Fort Pampus – UNESCO erfgoed – wordt niet aangetast.

Ruimtelijke integratie van stedelijke gebieden

De metroverbinding wordt in Diemen gebundeld met het bestaande spoor en een nieuwe fietsverbinding tussen IJburg en de Diemer Trekvaart wordt gecreëerd. In IJburg wordt de M55 verbinding ondergronds aangelegd met positieve gevolgen voor de leefomgeving van deze wijk.

In Almere wordt de verbinding bovengronds uitgevoerd via een groene zone op afstand  van bestaande bewoning. Dit zal de visuele en geluidsoverlast beperken.

Eerste ‘sail and ride’ station

Een nieuw ondergronds station op IJburg Middeneiland is gelegen in een stedelijk gebied met grachten en in het centrum van dit nieuw aan te leggen eiland. Het station zal worden getransformeerd tot ’s werelds eerste ‘Sail-and-Ride station, waar reizigers hun boot kunnen aanleggen of met de watertaxi kunnen aankomen en verder kunnen reizen met de metro.

Katalysator voor Almere

De uitbreiding van Almere Pampus vereist een andere identiteit. Almere zou meer deel moeten uitmaken van Amsterdam Metropolis. Amsterdam en Almere moeten complementair aan elkaar zijn. Almere Pampus zal een fraaie stedelijke uitstraling krijgen met een uitgebreide reeks aan voorzieningen op slechts enkele minuten reisafstand van Amsterdam Centrum. Een metroverbinding past perfect in dit plaatje en draagt bij aan een aantrekkelijk zakelijk klimaat. De M55-IJmeerlijn zal daarom als een katalysator werken voor de schaalverandering en groei van Almere.

Optie met weinig risico’s

De flexibiliteit van de M55-IJmeerlijn is groot omdat deze in meerdere fasen aangelegd kan worden, met een eerste fase tot in IJburg en een tweede fase naar Almere.

Onafhankelijk de bouw is onafhankelijk van andere projecten in het gebied. Er is geen relatie met de voorgenomen aanleg van Almere Ijland, noch met de Noord-Zuid lijn, noch met de uitbreiding of aanpassing van het hoofdspoornetwerk.

Hoge sociale acceptatie, door een optimale ontsluiting en lage geluids- en visuele impact.

mail-envelopeicon-icon-linkedin-mmdv-greenicon-closearrow-lefticon-sectionicon-section-whitearrow-downicon-arrow-down-smlicon-arrow-left-lrgicon-arrow-left-smlicon-arrow-right-lrgicon-arrow-right-smlicon-arrow-up-smlicon-championsicon-sectionicon-section-whiteicon-downloadicon-educationicon-emailicon-grid-viewicon-languageicon-link-toicon-list-viewicon-locationicon-login-registerec-icon-login-registericon-ec-apply-arrowicon-ar-apply-arrowicon-mm-icon-search-ecicon-minusicon-moreicon-phoneicon-plusicon-recently-viewedicon-searchicon hashkey-facts-corner-sashquote-underlinesocial-icon-facebooksocial-icon-googleplussocial-icon-linkedinsocial-icon-twittersocial-share-icon-facebooksocial-share-icon-facebooksocial-share-icon-googleplussocial-share-icon-googleplussocial-share-icon-instagramsocial-share-icon-instagramsocial-share-icon-linkedinsocial-share-icon-linkedinsocial-share-icon-twittersocial-share-icon-twittersocial-share-icon-youtubesocial-share-icon-youtubesina-weiboMM-Shape01-Quote-ViewsMM-Shape03-Quote-LocationsMM-Shape05-Quote-ProjectsMM-Shape12-Quote-SectorsMM-Shape13-Quote-ExpertiseMM-Shape14-Quote-About-UsMM-Shape14-Quote-Careerscheckmarkicon-expand-viewicon-apply-nowmenulinkedin-mmdv-greenicon-ad-closemail-mmdv-greenicon-ad-menumenu-closeec-menu-closesphereicon-cookiesicon-legalicon-registered-companiestargetrotate-screenvideo-replay-flatvideo-replayaudio-muteaudio-play
×
Mott MacDonald main logo

Would you like to hear more from us?

Sign up to receive notifications