Locale : Dutch (Netherlands)
X
Create document Pagina
toegevoegd
Verwijder
Pagina
Voeg toe
Pagina
Controleer document
/
Pagina Toegevoegd
Verzameld
Pagina's
Creëer

Duurzaamheid in het Masterplan KVL terrein in Oisterwijk

De Gemeente Oisterwijk herontwikkelt het KVL terrein ten noordwesten van het centrum in Oisterwijk. De voormalige grootste leerlooierij van Europa moet ruimte bieden aan wonen en leven naar Oisterwijkse maatstaven en met respect voor het karakter van het terrein. Aan de basis van de herontwikkeling ligt het stedenbouwkundige masterplan.

Mott MacDonald gebruikte het INDUS-proces (INtegrale DUurzame Stedelijke ontwikkeling) om te bepalen hoe duurzaamheid concreet kan worden geïntegreerd in de ontwikkeling.

Mott MacDonald heeft in opdracht van de gemeente Oisterwijk een studie uitgevoerd naar duurzame oplossingsrichtingen voor het Masterplan. Het proces om dit aan te pakken was geënt op het door Mott MacDonald ontwikkelde ontwikkelingsproces INDUS (INtegrale DUurzame Stedelijke ontwikkeling). Het doel van de studie was antwoord geven op de vraag: hoe kan duurzaamheid concreet worden geïntegreerd in de ontwikkeling?

Stap 1 in het proces was het neerzetten van een duurzaamheidkader: definiëren wat duurzaamheid is en hoe te beoordelen. Er is ingezoomd op de meest toegepaste beoordelingsystematieken voor duurzaamheid (BREEAM, GPR, GreenCalc+) en de voor Oisterwijk ontwikkelde duurzaamheidbalans van Telos.

In stap 2 zijn de kernwaarden en doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling bepaald in een workshop met de belangrijkste stakeholders (gemeentelijke diensten, projectontwikkelaars, waterschap, architecten en bouwkundigen). Daarnaast zijn de kansen en beperkingen in beeld gebracht van het terrein voor duurzame maatregelen.

In stap 3 is op basis van een uitgebreide analyse beoordeeld welke optimale oplossingsrichtingen er zijn op het gebied van energie, gebouwen, natuur, water, mobiliteit, openbare ruimte en gezondheid. Daarbij onderscheiden we drie opeenvolgende niveaus:

  1. Locatiegebonden duurzaamheid: gebruik makend van al aanwezige lokale elementen, zoals OV-stations en -haltes
  2. Plangebonden duurzaamheid: vaak gebouwgebonden, energie en materiaal gerelateerd
  3. Niet-plangebonden, omvat extra initiatieven voor de toekomst, zoals oplaadpunt elektrische auto’s

Tenslotte zijn de meest kansrijke oplossingsrichtingen bepaald. Bijvoorbeeld op energiegebied: WKO en anticiperen op zonnepanelen, oprichten van lokale energievoorziening in stoomketelhuis. De rol van betrokkenen, wijze van exploitatie, rendement en samenwerking zijn hierbij van wezenlijk belang.

icon-arrow-down-sml icon-arrow-left-lrg icon-arrow-left-sml icon-arrow-right-lrg icon-arrow-right-sml icon-arrow-up-sml icon-champions icon-close icon-download icon-education icon-email icon-grid-view icon-language icon-link-to icon-list-view icon-location icon-login-register icon-minus icon-more icon-phone icon-plus icon-recently-viewed icon-search icon hash key-facts-corner-sash quote-underline social-icon-facebook social-icon-googleplus social-icon-linkedin social-icon-twitter social-share-icon-facebook social-share-icon-facebook social-share-icon-googleplus social-share-icon-googleplus social-share-icon-instagram social-share-icon-instagram social-share-icon-linkedin social-share-icon-linkedin social-share-icon-twitter social-share-icon-twitter social-share-icon-youtube social-share-icon-youtube sina-weibo MM-Shape01-Quote-Views MM-Shape03-Quote-Locations MM-Shape05-Quote-Projects MM-Shape12-Quote-Sectors MM-Shape13-Quote-Expertise MM-Shape14-Quote-About-Us MM-Shape14-Quote-Careers checkmark icon-expand-view icon-apply-now menu sphere icon-cookies icon-legal icon-registered-companies target rotate-screen video-replay-flat video-replay audio-mute audio-play