Locale : Dutch (Netherlands)
X
Uithoflijn tram
De nieuwe Uithoflijn tram verbindt Utrecht Centraal Station met Science Park (de Uithof) en vervangt daarmee de vele bussen die in de spits door de binnenstad reden. Mott MacDonald is tijdens alle fasen van het project betrokken geweest als delivery partner van de projectorganisatie in de periode 2012-2020.
1 / 4
Zeesluis IJmuiden
De grootste zeesluis ter wereld is op de markt gebracht in een design-build-finance-maintenance contract. Mott MacDonald vervult de rol van technisch adviseur van de banken. De nieuwe sluizen verbeteren de toegang tot de Amsterdamse haven voor grotere schepen.
2 / 4
Advisering ERTMS projecten
Ons Nederlands team adviseert klanten in Nederland, België en Australië over de introductie en uitrol van ERTMS/ETCS.
3 / 4
Watty Vos Boulevard, Aruba
De Watty Vos Boulevard vormt de ruggengraat van de weg-infrastructuur van Aruba en zorgt naast een snelle verbinding voor verkeersveiligheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het land. Mott MacDonald is als technisch adviseur van de banken betrokken bij dit design-build-finance-maintenance project.
4 / 4

Nederland

Wij leveren technische en strategische consultancy en projectmanagementdiensten in het publieke en private domein voor klanten in Nederland en daarbuiten. Dit doen wij in de sectoren mobiliteit (transport en infrastructuur), gebouwen, energie en leefomgeving.

Ons team bestaat uit projectmanagers, specialisten en technisch adviseurs, die innovatieve, duurzame en veilige oplossingen leveren met een positief sociaal, economisch en milieueffect. Met toegang tot de kennis en specialisten van het wereldwijde Mott MacDonald netwerk zijn we in staat om aan de gevarieerde en steeds veranderende behoeften van onze klanten te voldoen, waar deze projecten ook zijn.

Vanuit onze kantoren in Arnhem en Utrecht leveren we een breed aanbod aan diensten op het gebied van mobiliteit (light rail, spoor), Infrastructure Finance, energie, project- en contractmanagement, assetmanagement, procesmanagement en omgevingsmanagement. We werken nauw samen met onze klant vanaf de vroegste fase van een project en ondersteunen hen bij het beperken van de risico’s en het vergroten van de toegevoegde waarde. We werken daarbij nauw samen met onze collega’s wereldwijd en leveren vanuit Nederland hoogwaardige kennis in projecten over de gehele wereld: van de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen tot aan Australië.

Mobiliteit

Met meer dan 100 jaar ervaring levert Mott MacDonald in de mobiliteitssector expertise van wereldklasse.

In Nederland ligt onze focus op:

 • Spoorwegen
 • Light Rapid Transit (LRT), inclusief light rail, metro en tram
 • Bus Rapid Transit (BRT)
 • Materieel (Rail en Bus)
 • Spoorbeveiligingssystemen (incl. ERTMS/ETCS/CBTC)
  Luchtvaart
 • Assetmanagement

In deze sectoren leveren we een grote verscheidenheid aan diensten zoals project- en contractmanagement, haalbaarheidsstudies, strategisch advies, conceptueel ontwerp, assetmanagement, kostenramingen, audits, due diligence en een breed aanbod aan technische adviesdiensten op het terrein van systeemintegratie, beveiliging, test- en proefbedrijf, voertuigen, modellering.

Een beknopt overzicht van onze projecten in de mobiliteitssector is hieronder weergegeven.

Railways

 • Review van de ETCS-uitrol in het Belgische spoornetwerk voor de Federale Overheid.
 • ERTMS-uitrol in Nederland: ondersteuning van de pilot Amsterdam-Utrecht, het opstellen van een integraal model voor de transportcapaciteit en ondersteuning van de implementatie van ERTMS voor de beheerders en goederenvervoerders.
 • Ondersteuning van ProRail met digitale oplossingen op grote niet centraal bewaakte emplacementen.
 • Technisch Advies voor Brisbane ETCS (Australië).

Light rail

 • Uithoflijn tram project, Utrecht – projectmanagement, systeemintegratie, beheer- en onderhoudsadvies en contractmanagement.
 • Meerjarenontwikkeling van de beheer, onderhoud- en vervangingskosten van infrastructuur en materieel voor de tram- en metronetwerken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
 • Nieuwe Amsteltram en Uithoorntramlijnen – project-, contract- en technisch managementrollen.
 • Haalbaarheidsstudie verhoging metro-capaciteit (RET).
 • Washington Metro CBTC haalbaarheidsstudie (USA).
 • Sydney Metro: ondersteuning bij het Engineering, Design & Assurance (ED&A) project (Australië).
 • Haalbaarheidsstudie voor de nieuwe metroverbinding tussen Amsterdam en Almere (IJmeerverbinding), zie ook: www.m55.nl.

Rolling stock

 • Audit van de productieplanning van de Intercity New Generation (ICNG) treinen voor de NS.
 • Remarketing van oud materieel (NS).
 • Periodieke voertuiginspecties van metro’s en trams (RET, HTM).
 • Kwaliteitscontrole materieel Uithoflijn tram (Prov. Utrecht).

Energie

Onze energiespecialisten leveren een compleet pakket aan diensten op het gebied van duurzame energie inclusief offshore en onshore wind, solar PV en groene waterstof. Deze laatste als toekomstige energiedrager en vervanger van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Voorts leveren we technisch en ontwerpdiensten voor de ontwikkeling van transmissie- en systeeminfrastructuur. Mott MacDonald heeft tevens een uitstekende track record bij het leveren van hoogwaardige technische en projectmanagementdiensten voor de nucleaire energiesector.

Voorbeeldprojecten

Waterstof

 • Binnen het NortH2 project heeft Mott MacDonald de rol van Technical Integration and Optimisation Contractor als ondersteuning van het NortH2 consortium (Shell, Gasunie, RWE, Equinor, Groningen Seaports). Het betreft een haalbaarheidsstudie voor de grootschalige groene waterstofproductie gebruikmakend van offshore wind. Doel is 4GW in 2030 met de ambitie op te schalen naar meer dan 10GW in 2040.
 • Een consortium van TenneT, Gasunie en Energinet (North Sea Wind Power Hub - NSWPH), gaf opdracht aan Mott MacDonald voor een Power-to-Gas (P2X) haalbaarheidsstudie. Doel van de studie is om conceptuele ontwerpen te leveren voor grootschalige (4GW) onshore en offshore electrolysers en een vergelijkend onderzoek te doen.

Duurzame energie

 • Windpark Zeewolde, tot op heden het grootste onshore windpark in Nederland met 83 turbines een opgesteld vermogen van 320MW. Een aantal van 220 kleinere en bestaande turbines zal worden verwijderd.
 • Windpark Kroningswind op Goeree Overflakkee, met 19 windturbines en een opgesteld vermogen van 80MW.
 • Windplan Groen in de provincie Flevoland, met 90 turbines en een opgesteld vermogen van ca 500 MW.
 • Masterplan Duurzaamheid van het KVL terrein in Oisterwijk

Transmissie en distributie

 • Ontwerpleiding van een aantal offshore substations voor wind parken in Nederland en Duitsland.
 • Randstad 380kV Noordring project beheerd door TenneT. Mott MacDonald voerde het omgevings- en vergunningenmanagement uit voor BAM, met als belangrijk doel het voorkomen en beperken van vertragingen tijdens de bouwfase.

Kernenergie

 • Ontwerp van de nieuwe SCK•CEN facility in Mol (B).
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van financiering voor Pallas, een nieuwe medische isotopenreactor, die de bestaande oude High Flux Reactor (HFR) in Petten zal vervangen.

Infrastructure finance adviezen

Als Lenders’ Technical Advisor levert Mott MacDonald hoogwaardig technisch advies aan kredietverstrekkers voor de private financiering van projecten in Nederland en België. Onze specialisten ondersteunen opdrachtgevers om het risicoprofiel van complexe infrastructuur en duurzame energieprojecten te bepalen.

In aanvulling op onze diensten als Lenders’ Technical Advisor in PPP projecten, leveren we ook technische due diligence services voor een breed scala aan industrieën, (institutionele) investeerders en kredietverstrekkers in verschillende sectoren zoals telecommunicatie (bijvoorbeeld Fibre-to-the-Home), zuivelindustrie, (petro)-chemische industrie, zoals opslag van brandstoffen, energieinfrastructuur en duurzame energie.

Een beknopte samenvatting van onze Infrastructure Finance adviesprojecten is hieronder weergegeven:

Economische Infrastructuur

Snelwegen

Sluizen

Bruggen

 • Bruggen Albertkanaal 1 en 2 (B).

Tunnels

 • Liefkenshoek spoortunnel (B).

Spoorprojecten

 • HSL Zuid Nederland.
 • Tram de Liège (B).
 • Regiotram Groningen.

Afvalwaterbehandeling

 • Harnaschpolder afvalwaterzuiveringsinstallatie (Den Haag).
 • Slibbehandelingsinstallatie Gent (B).

Sociale Infrastructuur

Overheidsgebouwen

Gevangenissen

 • Dendermonde gevangenis (B).
 • Beveren gevangenis (B).

Scholen

 • Vlaamse Scholen (B).

Energie

Onshore wind

 • Windpark Zeewolde.
 • Windplan Groen.
 • Windpark Maasvlakte II.
 • Windpark Kroningswind.
 • Windpark Drentse Monden Oostermoer.
 • Westermeerwind.

Offshore wind

 • Gemini.
 • Blauwwind.
 • Crosswind.
 • Borssele.
 • Prinses Amalia windpark.

Solar PV

 • Technische due diligence van verschillende Solar PV projecten.

Biomassa

 • Biomassa-verwerkingsinstallatie Gent (B).

Industrie

Petrochemische opslag

 • Technische due diligence voor diverse petrochemische opslaglocaties in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen.

Fiber-to-the-Home

 • Verschillende technische due diligence projecten.

Zuivelindustrie

 • Kaasfabriek Nederland.

Project-, contract- en procesmanagement

Wij leveren het gehele spectrum aan project-, contract- en procesmanagementdiensten in de sectoren mobiliteit, energie en gebouwen. Wij maken daarbij gebruik van diverse ondersteunende instrumenten en systemen op het gebied van o.a. data management, planning en kostenmanagement om in staat te zijn de klant te ondersteunen gedurende de gehele projectcyclus – van het allereerste begin tot na de oplevering. Onze project- en procesmanagers hebben ruime ervaring met complexe en veeleisende projecten met strakke deadlines en soms conflicterende belangen.

Voorbeeldprojecten:

Spoor en LRT

 • Projectmanagement voor de inrichting van het gebied rond NS Station Nunspeet, voor de gemeente Nunspeet.
 • Contractmanagement en projectmanagement voor de nieuwe Uithoflijntram in Utrecht.
 • Contractmanagement namens ProRail voor de renovatie van de Schiphol tunnel (Groot Onderhoud Schipholtunnel – GOS).
 • Contractmanagement Amstelveenlijn.

Snelwegen

 • Projectmanagement en technisch management gedurende de opstartfase van het A9 Badhoevedorp - Holendrecht PPP project.
 • Projectmanagement en technisch management van de reconstructie van de Zuidelijke Ring Groningen (Aanpak Ring Zuid – ARZ).
expand-image mail-envelope icon-icon-linkedin-mmdv-green icon-close arrow-left icon-section icon-section-white arrow-down icon-arrow-down-sml icon-arrow-left-lrg icon-arrow-left-sml icon-arrow-right-lrg icon-arrow-right-sml icon-arrow-up-sml icon-champions icon-section icon-section-white icon-download icon-education icon-email icon-grid-view icon-language icon-link-to icon-list-view icon-location icon-login-register ec-icon-login-register icon-ec-apply-arrow icon-ar-apply-arrow icon-mm-icon-search-ec icon-minus icon-more icon-phone icon-plus icon-recently-viewed icon-search icon hash key-facts-corner-sash quote-underline social-icon-facebook social-icon-googleplus social-icon-linkedin social-icon-twitter social-share-icon-facebook social-share-icon-facebook social-share-icon-googleplus social-share-icon-googleplus social-share-icon-instagram social-share-icon-instagram social-share-icon-linkedin social-share-icon-linkedin social-share-icon-twitter social-share-icon-twitter social-share-icon-youtube social-share-icon-youtube sina-weibo MM-Shape01-Quote-Views MM-Shape03-Quote-Locations MM-Shape05-Quote-Projects MM-Shape12-Quote-Sectors MM-Shape13-Quote-Expertise MM-Shape14-Quote-About-Us MM-Shape14-Quote-Careers checkmark icon-expand-view icon-apply-now menu linkedin-mmdv-green icon-ad-close mail-mmdv-green icon-ad-menu menu-close ec-menu-close sphere icon-cookies icon-legal icon-registered-companies target rotate-screen video-replay-flat video-replay audio-mute audio-play
×
Mott MacDonald main logo

Would you like to hear more from us?

Sign up to receive notifications